Vật liệu đã qua xử lý

loading

Vật liệu đã qua xử lý

Người bán

Gạch không nung

Gạch không nung (21-05-2018)

Mã sản phẩm: SP01

Tên: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

Ngày đăng: 21-05-2018

Xem chi tiết

Bottle HDPE 100cc

Bottle HDPE 100cc (25-05-2018)

Mã sản phẩm: Bottle HDPE 100cc

Tên: Công ty CP SX Nhựa Duy Tân

Ngày đăng: 25-05-2018

Xem chi tiết

Người mua

Gạch nung

Gạch nung (21-05-2018)

Mã sản phẩm: SP05

Tên: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

Ngày đăng: 21-05-2018

Xem chi tiết