• Pharma Preform

  • Giá bán: Liên hệ

  • Mã sản phẩm: PET Preform

  • Số lượng: 1,000

  • Nhà sản xuất/Xuất xứ: Vietnam

  • Email: huynhthithanhthao@duytan.com
    Phone: +84 902701022

Thông tin liên hệ

Tên: Công ty CP SX Nhựa Duy Tân

Điện thoại: 0902701022

Email: huynhthithanhthao@duytan.com

Please contact with us to get quotation!.

Email: huynhthithanhthao@duytan.com
Phone: +84 902701022

 

Name

Neck finish standardWeight (g)
Small PET Preform  
Preform Ø26-13.5gPCF-26P-113.5
Dispencer cap Ø26mm 4.33
Cap Ø26mm 1.6
Preform Ø28-10gPCO188110
Preform Ø28-13.5gPCO188113.5
Preform Ø28-16gPCO188116
Preform Ø28-19gPCO188119
Dispencer cap Ø28mm 4.4
Cap Ø28mm 1.8
Cap Ø28mm 2.3
Preform Ø28-23gPCO188123
Preform Ø28-27gPCO188127
Preform Ø28-30gPCO188130
Preform Ø28-33gPCO188133
Preform Ø28-38gPCO188138
Preform Ø28-44gPCO188144
Preform Ø28-48gPCO188148
Preform Ø28-64gPCO181064
Preform Ø30-11g - Ecobase30/25 High neck11
Preform Ø30-13g - Ecobase30/25 High neck13
Preform Ø30-13g30/25 High neck13
Preform Ø30-15.5g30/25 High neck15.5
Preform Ø30-17g30/25 High neck17
Preform Ø30-30g30/25 High neck30
Cap Ø30mm 1.9
Handle Ø30mm 1.7
PHÔI TRUNG  
Preform Ø38-10g38-SP40010
Preform Ø38-15g38-SP40015
Preform Ø38-20g38-SP40020
Preform Ø38-24g38-SP40024
Preform Ø38-32g38-SP40032
Cap Ø38mm 2.8
Preform Ø43-17g43-SP40017
Preform Ø45-12.5g45-SP40012.5
Cap Ø45mm-12.5g SP400 2.4
Preform Ø45-26g45-SP40026
Preform Ø45-30g45-SP40030
Preform Ø45-35g45-SP40035
Preform Ø45-44g45-SP40044
Cap Ø45mm 3.8
Preform Ø47-90gDuy Tân Standard90
Cap Ø47mm 6
Handle Ø47mm 7.6
Preform Ø52-15gDuy Tân Standard15
Cap Ø52mm-15g 3.2
Spice cap Ø52mm-P15g 6.3
Preform Ø53-21g53-SP40021
Preform Ø53-24g53-SP40024
Preform Ø53-37g53-SP40037
Preform Ø53-54g53-SP40054
Preform Ø53-64g064
Preform Ø53-65g53-SP40065
Cap Ø53mm 4.8
Preform Ø58-17g58-SP40017
Cap Ø58mm-SP400 3.6
Preform Ø63-24gDuy Tân Standard24
Cap Ø63mm-P24g 4.7
Spice cap Ø63mm-P24g 8.8
Preform Ø63-30g63-SP40030
Cap Ø63mm-30g SP400 5.3
Preform Ø63-35g63-SP40035
Preform Ø63-48gDuy Tân Standard48
Preform Ø63-60g63-SP40060
Cap Ø63mm-48g 8.1
Cap 481 Ø63mm-48g 15.4
Cap 482 Ø63mm-48g 19.05
Preform Ø63-65gDuy Tân Standard65
Preform Ø63-72gDuy Tân Standard72
Cap 631 Ø63mm-65g/ 72g 16.5
Cap Ø63mm-65g/ 72g 15
Preform Ø64-40gDuy Tân Standard40
Cap Ø64mm 8.5
Preform Ø70-18gDuy Tân Standard18
Cap Ø70mm-18g 5.8
Raised cap 40 Ø70mm-18g 7
Preform Ø70-24gchuẩn Duy Tân24
Preform Ø70-33g70-SP40033
Preform Ø74-41gDuy Tân Standard41
Cap Ø75mm-41g 7.5
Robot cap 80 13.5
Preform Ø75-40.0g75-SP40040
Cap Ø75mm-40g SP400 8.1
Big PET Preform  
Preform Ø83-34.0g83-SP40034
Cap Ø83mm-34g SP400 7.8
Preform Ø83-58.0gDuy Tân Standard58
Handle cap Ø83mm-P58g 13.45
Preform Ø89-24.0g89-SP40024
Preform Ø89-30.0g89-SP40030
Preform Ø89-40.0g89-SP40040
Preform Ø89-46.0gDuy Tân Standard46
Cap Ø89mm-46g 9.5
Handle cap Ø89mm-46g 15.25
Handle cap Ø89mm-46g - brim 17.25
Preform Ø89-55.0g89-SP40055
Cap Ø89mm-55g 12
Robot cap 120 18.45
Handle cap 120 Ø89mm-55g- brim 17.45
Preform Ø89-70.0g89-SP40070
Cap Ø89mm-40g SP400 10
Handle cap Ø89mm-40g SP400 14.95
Preform Ø90-27.0gDuy Tân Standard27
Preform Ø90-38.0gDuy Tân Standard38
Cap Ø90mm-38g 9.5
Handle cap Ø90mm-38g 15.25
Raised cap 80 Ø90mm-38g 12
Preform Ø101-68.0gDuy Tân Standard68
Preform Ø110-52.0gDuy Tân Standard52
Preform Ø110-56.0gDuy Tân Standard56
Cap Ø110mm-56g 17.5
Handle cap Ø110mm-56g 22.7
Raised cap 160 Ø110mm-56g 18
Handle cap 250 Ø110mm-56g- brim 25.5
Preform Ø110-68.0gDuy Tân Standard68
Cap Ø101mm-68g 14.5
Handle cap Ø101mm-68g 20.1
Preform Ø110-84.0gDuy Tân Standard84
Robot cap 250 26.5
Preform Ø110-100.0gDuy Tân Standard100
Preform Ø110-155g110-SP400155
Preform Ø120-97.0g-SP400120-SP40097
Preform Ø120-97.0gDuy Tân Standard97
Preform Ø120-117.0g-SP400120-SP400117
Preform Ø120-117.0gDuy Tân Standard117
Robot cap 360 37
Preform Ø120-130g-SP400120-SP400130
Preform Ø120-130gDuy Tân Standard130
Preform Ø120-155gSP400155
Preform Ø120-280gSP400280
Cap Ø120mm SP400 18.8
Handle cap 3K6 Ø120mm 30.3
Handle cap 3K6 - stripe 30.3
Handle cap 3K6 - brim 35
Handle cap 3K6 SPI 32.6
Preform Ø131-76gDuy Tân Standard76
Cap Ø131mm-76g 25
Preform Ø138-138gDuy Tân Standard138
Preform Ø138-168gDuy Tân Standard168
Preform Ø138-222gDuy Tân Standard222
Handle cap 10kg-Ø138mm 50.2
PHÔI 5 GALLONS  
Preform Ø55-420g55 Snap on420
Preform Ø55-600g55 Snap on600
Preform Ø55-660g55 Snap on660
Preform Ø55-620g56 Snap on620
Preform Ø55-670g56 Snap on670
Preform Ø90-590gDuy Tân Standard590
Cap Ø55mm-1 component (cap torn with big button) 11.5
Cap Ø55mm (cap screw with big button) 16.57
Cap Ø55mm (cap screw with small button) 13.7
Cap Ø55mm (cap torn with big button) 15.07
Cap Ø55mm (cap torn with small button) 11
Preform Ø110-550gDuy Tân Standard550
Preform Ø110-650gDuy Tân Standard650
Cap Ø110mm 33.3
Spout   

Người bán

Pharma Preform

Pharma Preform (25-05-2018)

Mã sản phẩm: PET Preform

Tên: Công ty CP SX Nhựa Duy Tân

Ngày đăng: 25-05-2018

Xem chi tiết

Người mua