Nguyên phụ liệu

loading

Nguyên phụ liệu

Người bán

Pharma Preform

Pharma Preform (25-05-2018)

Mã sản phẩm: PET Preform

Tên: Công ty CP SX Nhựa Duy Tân

Ngày đăng: 25-05-2018

Xem chi tiết

Người mua