• Gạch không nung

  • Giá bán: 2.000đ

  • Mã sản phẩm: SP01

  • Số lượng: 5,000

  • Cung ứng gạch không nung
    Số lượng từ 5000 viên trở nên
    Đơn giá : 2000đ/viên

Thông tin liên hệ

Tên: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

Điện thoại: 0938073212

Email: ngocbien030@gmail.com

Người bán

Bottle HDPE 100cc

Bottle HDPE 100cc (25-05-2018)

Mã sản phẩm: Bottle HDPE 100cc

Tên: Công ty CP SX Nhựa Duy Tân

Ngày đăng: 25-05-2018

Xem chi tiết

Gạch không nung

Gạch không nung (21-05-2018)

Mã sản phẩm: SP01

Tên: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

Ngày đăng: 21-05-2018

Xem chi tiết

Người mua

Gạch nung

Gạch nung (21-05-2018)

Mã sản phẩm: SP05

Tên: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

Ngày đăng: 21-05-2018

Xem chi tiết