• Cát xây dựng

  • Giá bán: 1.500.000đ

  • Mã sản phẩm: N/A

  • Số lượng: 5

  • Cung cấp cát dùng trong xây dựng
    Số lượng theo yêu cầu

Thông tin liên hệ

Tên: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

Điện thoại: 0938073212

Email: ngocbien030@gmail.com

Người bán

Cát xây dựng

Cát xây dựng (21-05-2018)

Mã sản phẩm: N/A

Tên: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

Ngày đăng: 21-05-2018

Xem chi tiết

Người mua

Đá xây dựng

Đá xây dựng (21-05-2018)

Mã sản phẩm: N/A

Tên: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

Ngày đăng: 21-05-2018

Xem chi tiết