• Bottle HDPE 100cc

  • Giá bán: 40đ

  • Mã sản phẩm: Bottle HDPE 100cc

  • Số lượng: 1,000

  • Nhà sản xuất/Xuất xứ: Viet Nam

  • Email: huynhthithanhthao@duytan.com
    Phone: +84 902701022

Thông tin liên hệ

Tên: Công ty CP SX Nhựa Duy Tân

Điện thoại: 0902701022

Email: huynhthithanhthao@duytan.com

Please contact with us to get the price:

Email: huynhthithanhthao@duytan.com
Phone: +84 902701022

Description ITEM CODE Neck finish (mm) Weight
(g)
Bottle HDPE 100cc 10TW 38mm-400 13
Bottle HDPE 120cc 12TW 38mm-400 14
Bottle HDPE 150cc 15TW 38mm-400 18.5
Bottle HDPE 175cc 17HW 38mm-400 19
Bottle HDPE 175cc Stress 17HSW 45mm-400 15.5
Bottle HDPE 200cc 20T45W 45mm-400 20.5
Bottle HDPE 225cc 22HW 45mm-400 25
Bottle HDPE 250cc 25TW 45mm-400 25
Bottle HDPE 275cc 27HW 45mm-400 25
Bottle HDPE 300cc 30TW 45mm-400 28
Bottle HDPE 400cc 40TW 45mm-400 34.5
Bottle HDPE 500cc 50TW 53mm-400 38
Bottle HDPE 625cc 62HW 53mm-400 45
Bottle HDPE 750cc 75TW 53mm-400 63
Bottle HDPE 950cc 95TW 53mm-400 83

 

No. Type Description ITEM CODE Neck finish (mm) Weight
(g)
1 Pharmaceutical
PET bottles
Bottle PET 100cc 10TC 38mm-400 15
2 Bottle PET 120cc 12TC 38mm-400 15
3 Bottle PET 150cc 15TC 38mm-400 20
4 Bottle PET 200cc 20TC 45mm-400 26
5 Bottle PET 225cc 22HC 45mm-400 30
6 Bottle PET 250cc 25TC 45mm-400 30
7 Bottle PET 275cc 27HC 45mm-400 30
8 Bottle PET 300cc 30TC 45mm-400 35
9 Bottle PET 400cc 40TC 45mm-400 44
10 Bottle PET 500cc 50T45C 45mm-400 44
11 Bottle PET 500cc 50T53C 53mm-400 54
12 Bottle PET 600cc 60T53C 53mm-400 54
       

 

 

Người bán

Bottle HDPE 100cc

Bottle HDPE 100cc (25-05-2018)

Mã sản phẩm: Bottle HDPE 100cc

Tên: Công ty CP SX Nhựa Duy Tân

Ngày đăng: 25-05-2018

Xem chi tiết

Gạch không nung

Gạch không nung (21-05-2018)

Mã sản phẩm: SP01

Tên: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

Ngày đăng: 21-05-2018

Xem chi tiết

Người mua

Gạch nung

Gạch nung (21-05-2018)

Mã sản phẩm: SP05

Tên: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

Ngày đăng: 21-05-2018

Xem chi tiết